ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น ค้นหา ค้นหา ขึ้น ขึ้น
หมวดหมู่: แบบฟอร์ม
 
ไฟล์:
pdf.png F-HRD-005แบบบันทึกการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานจริง (On The Job Training)

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-12-02
95.19 KB
61
pdf.png F-HRD-006แบบบันทึกการปฐมนิเทศ

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-12-02
74.97 KB
61
pdf.png F-HRD-010การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จากภายนอก

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-12-02
49.46 KB
91
pdf.png F-QMR-011แบบบันทึกอุบัติการณ์ระดับ1-2( Med ErrorระดับAและB)

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-12-02
48.47 KB
63
pdf.png F-QMR-012แบบรายงานความเสี่ยง( Risk report )

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-12-02
80.84 KB
68
pdf.png F-QMR-030-แบบฟอร์มโสตฯศิลป์

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-12-02
150.11 KB
57
pdf.png F-CMM-005

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2562-12-19
47.31 KB
63
pdf.png Master-F-PHP

(0 โหวต)

ดาวน์โหลดสร้างเมื่อ
ความยาว
ดาวน์โหลด
2563-02-04
125.22 KB
43